FORGOT YOUR DETAILS?

Този проект е съ-финансиран от Европейския Фонд за Регионално Развитие и националните фондове на страните участващи в Програмата за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V - A "Гърция - България 2014 - 2020".

Тази уеб страница е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието на тази уеб страница е изцяло отговорност на Районна Здравноосигурителна Каса - Смолян и не може по никакъв начин да отразява възгледите на Европейския Съюз, страните - участнички, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

© 2020 equal2health.eu Всички права запазени.

TOP