Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2020 / Published in Μη κατηγοριοποιημένο
Στις 27.09.2019 πραγματοποιήθηκε η τρίτη τεχνική συνάντηση των εταίρων του Έργου με τίτλο «Μείωση της ανισότητας στην πρόσβαση στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη για κοινωνικά σημαντικές ασθένειες στις μειονεκτούσες κοινότητες στη διασυνοριακή περιοχή» με ακρωνύμιο «EQUAL2HEALTH» (ref. No.2123), που υλοποιείται στο πλαίσιο του 2ου Προγράμματος Πρόσκλησης Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από το
Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2020 / Published in Μη κατηγοριοποιημένο
Στις 10.04.2019 πραγματοποιήθηκε δεύτερη συνάντηση των εταίρων του Έργου με τίτλο «Μείωση της ανισότητας στην πρόσβαση στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη για κοινωνικά σημαντικές ασθένειες στις μειονεκτούσες κοινότητες στη διασυνοριακή περιοχή» με ακρωνύμιο «EQUAL2HEALTH» (ref. No.2123), που υλοποιείται στο πλαίσιο του 2ου Προγράμματος Πρόσκλησης Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε για δεύτερη φορά από
Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2020 / Published in Μη κατηγοριοποιημένο
Στις 26.01.2018 έγινε η επίσημη έναρξη του Έργου με τίτλο «Μείωση της ανισότητας στην πρόσβαση στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη για κοινωνικά σημαντικές ασθένειες στις μειονεκτούσες κοινότητες στη διασυνοριακή περιοχή» με ακρωνύμιο «EQUAL2HEALTH» (ref. No.2123), που υλοποιείται στο πλαίσιο του 2ου Προγράμματος Πρόσκλησης Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από τον επικεφαλής εταίρο το