FORGOT YOUR DETAILS?

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ., ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ (ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟΥ 1)

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» και το  «Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης» από τις 31.12.2012 αποτελούνενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που φέρει την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» και περιλαμβάνει την Οργανική Μονάδα της έδρας και την Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.).

Στο Ψ.Ν.Θ. λειτουργούν:

 • πέντε (5) τμήματα βραχείας νοσηλείας ενηλίκων, εκ των οποίων το ένα (1) είναι Πανεπιστημιακό,
 • ένα (1) Τμήμα Ψυχιατροδικαστικής, που είναι το μοναδικό πανελλαδικά στο Ε.Σ.Υ.,
 • τρία (3) Προγράμματα απεξάρτησης για νόμιμες και παράνομες ουσίες (ναρκωτικά, διαδίκτυο, αλκοόλ, φάρμακα & τυχερά παιχνίδια.

Το Ψ.Ν.Θ. έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο από Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης που εδράζουν στην κοινότητα, και είναι:

 • τρία (3) Κέντρα Ψυχικής Υγείας,
 • δύο (2) Ξενώνες,
 • πέντε (5) Οικοτροφεία,
 • αρκετά προστατευμένα διαμερίσματα,
 • ένα (1) Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών-Εφήβων,
 • μία (1) Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών –Εφήβων, κ.ά.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, από το 2000 το Ψ.Ν.Θ. έχει εντάξει στη λειτουργία του Οργανωμένα Προγράμματα Αποκατάστασης, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Υγείας, με προσανατολισμό την Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών στον τομέα της εργασίας.

Τέλος, το Ψ.Ν.Θ. δραστηριοποιείται και στον τομέα της εκπαίδευσης μέσω της απόκτησης της ειδικότητας ψυχιατρικής σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ

Η Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδας είναι μια επιστημονική ένωση με πάνω από 500 μέλη / καρδιολόγους. Ο Σύλλογος επιδιώκει να βελτιώσει την ανάπτυξη της καρδιολογίας στη Βόρεια Ελλάδα συμμετέχοντας ενεργά σε διάφορες πρωτοβουλίες για την πρόληψη και τη θεραπεία των καρδιαγγειακών παθήσεων, καθώς και επιδιώκοντας τη βελτίωση των επιστημονικών και επαγγελματικών συνθηκών των μελών του.

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΝΕΦΕΛΗ», ΕΛΛΑΔΑ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΝΕΦΕΛΗ» είναι ένα πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό τη συμμετοχή των τοπικών αρχών σε εκπαιδευτικά θέματα και την προώθηση της αγοράς εργασίας. Είναι ένα από τα πρώτα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα από τότε που πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1995 και έκτοτε λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες και τη συνεργασία του.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΣΜΟΛΙΑΝ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ασφάλισης Υγείας - Σμόλιαν ως εδαφική δομή του Εθνικού Ταμείου Ασφάλισης Υγείας της Βουλγαρίας ως δευτερεύοντος διατάκτη διαχειρίζεται τις υποχρεωτικές δραστηριότητες ασφάλισης υγείας και τις σχετικές δημόσιες σχέσεις στο έδαφος της περιοχής Σμόλιαν στη Βουλγαρία. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες και διαδικασίες που εκτελεί είναι:

 • Σύναψη συμβάσεων / πρόσθετων συμφωνιών με ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης για ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη και φαρμακεία.
 • Δημιουργία και συντήρηση ενοτήτων πληροφοριών και μητρώων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ενιαίου ολοκληρωμένου συστήματος πληροφοριών στο Εθνικό Ταμείο Ασφάλισης Υγείας Σύστημα.
 • Σχεδιασμός, διαπραγμάτευση και αγορά ιατρικής βοήθειας για οδοντιατρική περίθαλψη εντός των όγκων που συμφωνήθηκαν στη Σύμβαση Natioanal Frame και σύμφωνα με τις παραμέτρους των δαπανών του προϋπολογισμού NHIF που καθορίζονται στο Εθνικό Ταμείο Ασφάλισης Υγείας νομοσχέδιο.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΤΕΒΙΝ, ΚΟΙΝΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Το Νοσοκομείο πολλαπλών ειδικοτήτων για ενεργή θεραπεία Ντέβιν εκτελεί ένα ευρύ φάσμα ιατρικών δραστηριοτήτων, όπως εσωτερική ιατρική, χειρουργική επέμβαση, νευρολογικές παθήσεις, παιδιατρική, διαγνωστικά απεικόνισης και επίσης διαθέτει κλινικό εργαστήριο.

Το νοσοκομείο είναι εξειδικευμένο και χωρίζεται σε δύο ιατρικές διαγνωστικές δομές «Κλινικό Εργαστήριο» και «Απεικόνιση».

Το Νοσοκομείο πολλαπλών ειδικοτήτων για ενεργή θεραπεία Ντέβιν ασχολείται επίσης με ερευνητικές δραστηριότητες: Έλεγχος λανθάνοντος διαβήτη στον πληθυσμό ηλικίας εργασίας 45 έως 65 ετών με παχυσαρκία και διαβουλεύσεις για την ψυχαγωγική και αναπαραγωγική υγεία.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΒΣΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Το Διαγνωστικό και συμβουλευτικό κέντρο «Αλεξάντροβσκα» ιδρύθηκε για να παρέχει εκτεταμένη πρόσβαση στους ασθενείς στους ειδικούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξάντροβσκα, πολλοί από τους οποίους είναι προσωπικό του νοσοκομείου με δύο ή περισσότερες κλινικές ειδικότητες (πρωτοβάθμια και εξειδικευμένη). Η πλειοψηφία των γραφείων βρίσκεται στο κτήριο του κέντρου, άλλα, λόγω της ιδιαιτερότητας των ασθενειών, αποκαλύπτονται σε ορισμένες από τις κλινικές με προφίλ - Αλλεργιολογία, παιδιατρικές παθήσεις, ψυχιατρική, χειρουργική επέμβαση, ουρολογία κ.λπ.

Το κέντρο διαθέτει πολύ εξειδικευμένο διαγνωστικό Εξοπλισμό βελτίωσης (απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού, υπολογιστική τομογραφία, υπερηχογράφημα, ηχοκαρδιογράφημα, οστεομέτρο, ηχογραφία Ντόπλερ, μαστογραφία, δερματοσκόπιο, διαθλασίμετρο υπολογιστών, λέιζερ ματιών, Ουροδυναμική Εξέταση και διαγνωστικά, Καπίστρι Οθόνες (Ηλεκτροκαρδιογράφημα και αρτηριακή πίεση) και είναι εξουσιοδοτημένο να παρέχει εξαιρετικά εξειδικευμένη διάγνωση προ νοσοκομειακή περίθαλψη.

TOP