FORGOT YOUR DETAILS?

Главна болница на град Солун „Г. Папаниколау“, Психиатрична клиника (Водещ бенефициент), Република Гърция

Психиатричната клиника, към Главна болница на град Солун „ Г. Папаниколау“ в гр. Солун, Република Гърция, се състои от специално болнично звено с разширена дейност в предоставянето на услуги в областта на психичното здраве, както и в рамките на Мрежата на обществени услуги, която функционира в префектура Солун. В допълнение отделението е и образователна медицинска институция. В следствие на издаден декрет от 01.01.2013г.  Солунската болница „Г. Папаниколау“ и „Психиатричната болница в Солун“ се обединяват под името „Обща болница в Солун „Г. Папаниколау“. Психиатричният отдел ръководи три центъра за психично здраве, две къщи за гости, четири пансиона и център за работа с деца. Той има пет секции за  кратка хоспитализация, една от които е университетска. Също така Отделението извършва дейност в областта на обучението, лечението на зависимости и осигурява заетост при пациенти, идващи от Кооперативни терапевтични звена.

Сдружение на Кардиолозите в Северна Гърция, Република Гърция

Сдружение на Кардиолозите в Северна Гърция е научно сдружение с над 500 членове / кардиолози. Сдружението се стреми към подобряване на развитието на кардиологията в Северна Гърция, като активно участва в различни инициативи за превенцията и лечението на сърдечно-съдови заболявания, а също така се стреми към подобряване на научните и професионални условия на своите членове.

Междуобщинска Агенция на Западната провинция в Солун „Нефели“, Република Гърция

Център за професионално обучение „Нефели“, Република Гърция, е сертифициран център за професионално обучение, който е основан през 1995 г. с цел участие на местната власт в образователните проблеми и насърчаване на пазара на труда. Той е един от първите ЦПО в Гърция, тъй като за първи път е сертифициран през 1995 г. и оттогава функционира с голям успех, разширявайки своите действия и сътрудничество.

Районна здравно-осигурителна каса – Смолян, Република България

Районна здравноосигурителна каса – Смолян като териториална структура на Националната здравноосигурителна каса и в качеството си на второстепенен разпоредител с бюджетни средства администрира дейностите по задължителното здравно осигуряване и свързаните с него обществени отношения на територията на Смолянска област. Специфичните дейности и процеси, които изпълнява са: сключване на договори/допълнителни споразумения с лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ, дентална помощ и аптеки; изграждане и поддържане на информационни модули и регистри, съобразно изискванията на единната интегрирана информационна система в системата на НЗОК; закупуване на медицинска и дентална помощ в рамките на обемите, договорени в Националния рамков договор и в съответствие с параметрите на разходите по бюджета на НЗОК, определени в Закон за бюджета на НЗОК.

Многопрофилна болница за активно лечение Девин ЕАД, Република България

Многопрофилна болница за активно лечение Девин ЕАД извършва голям спектър от медицински дейности, включително: вътрешни болести, хирургия, кардиология, ендокринология, неврологични заболявания, педиатрия, образна диагностика, а също така разполага и с клинична лаборатория. МБАЛ Девин извършва и изследвания с научна цел: Скрининг за латентно протичащ диабет при популацията в трудоспособна възраст от 45 до 65 години при затлъстели хора и консултации относно рекреационното и репродуктивно здраве.

Диагностично – консултативен център „Александровска“ ЕООД, Република България

Диагностично – консултативен център „Александровска” е създаден с цел да се осигури свободен и разширен достъп на пациентите до специалистите на Университетска болница „Александровска”, голяма част от които са хабилитирани щатни служители на болницата с по две и повече клинични специалности (основна и профилни). По-голямата част от кабинетите са разположени в сградата на центъра, други, поради спецификата на заболяванията, са разкрити към някои от профилираните клиники – Алергология, Детски болести, Психиатрия, Хирургия, Урология и др. Центърът разполага с високоспециализирана апаратура за диагностично уточняване (ядрено-магнитен резо­нанс, компютърен томограф, ехограф, ехокардиограф, остеометър, доплер-сонограф, мамограф, дерматоскоп, компютърен рефрактометър, очен лазер, апарат за уродинамични изследвания и диагностика, холтери (за ЕКГ и за кръвно налягане) и има разрешение за оказване на високоспециализирана диагностично – консултативна доболнична помощ.

TOP