FORGOT YOUR DETAILS?

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνουν τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα / μακροπρόθεσμα αποτελέσματα:

  • Υποστήριξη πρόσβασης σε καλύτερη υγεία και πληροφόρηση σε εκείνες τις δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές (περιοχές στόχους) όπου οι υπηρεσίες είναι ανεπαρκώς ανεπτυγμένες, καθώς και ενημέρωση των μειονεκτουσών ομάδων με αναπηρίες (π.χ. χαμηλό μορφωτικό επίπεδο) κ.λπ.) για υπηρεσίες υγείας και ευκαιρίες που παρέχονται στην περιοχή · Προσδιορισμός στις κύριες αιτίες των ανισοτήτων στην υγεία (σε συγκεκριμένες ασθένειες) και βελτίωση των δεικτών χαμηλού επιπέδου υγείας σε μειονεκτούσες κοινότητες μέσω πιλοτικών ιατρικών εξετάσεων, εκπαίδευσης και κινητοποίησης κύριων ενδιαφερομένων, κοινωνικών και υγειονομικών παραγόντων και διαμεσολαβητών, παρόχων υπηρεσιών υγείας, υπευθύνων λήψης αποφάσεων κ.λπ.
  • Προώθηση προγραμμάτων προώθησης της υγείας και πρόωρης πρόληψης ατόμων από ομάδες με αυξημένη ευπάθεια για κοινωνικές σημαντικές ασθένειες και ψυχικές διαταραχές.
  • - καινοτομίες στα συστήματα περίθαλψης - μέσω των συστάσεων πολιτικής και του σχεδίου δράσεων - για τη βελτίωση της παιδείας και της ενδυνάμωσης της υγείας των ασθενών, για την προώθηση της συμμόρφωσης στην πρόληψη, τη θεραπεία και την κατάλληλη φροντίδα παρακολούθησης.
  • - Θετικός αντίκτυπος στην πρόληψη ασθενειών σε μειονεκτούσες κοινότητες, με αποτέλεσμα τη μείωση της αντιμετώπισης περιστατικών νόσησης από δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας.
  • - Ανάπτυξη ικανοτήτων ιατρικού προσωπικού μέσω έρευνας, κατάρτισης, μεταφοράς τεχνογνωσίας μεταξύ χωρών και ιατρικού προσωπικού σε απομονωμένες και στερημένες περιοχές σχετικά με την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ασθενειών καθώς και με ασθενείς από διάφορες ευάλωτες ομάδες.
  • - Ενίσχυση της ικανότητας των δημοσίων αρχών και άλλων ενδιαφερομένων μερών για την ανάπτυξη – ή/και τη βελτίωση των υφιστάμενων– πολιτικών και σχεδίων δράσης σύμφωνα με τις σχετικές στρατηγικές / προγράμματα της ΕΕ για την «ισότητα στην υγεία» και με τα σχέδια δράσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τις εξεταζόμενες ασθένειες (Ψυχική, Κτηματολογία, Διαβήτης, κ.λπ.)
TOP