FORGOT YOUR DETAILS?

Главна болница на град Солун „Г. Папаниколау“, Психиатрична клиника (Водещ бенефициент)

Бул. „Лагада”№ 196, 56430 Ставруполи, Солун, Република Гърция
Тел.: 00302313324156
E-поща: gepekd@psychothes.gr
Интернет страница:
www.psychothes.gr
Лице за контакт: г-жа Стергиани Хациду, Д-р Мария Маркопулу – Ръководител проект

Сдружение на Кардиолозите в Северна Гърция

Ул. „Йоанис  Кранидиотис” № 2, Сграда Ламбда, 57001, Пилея–Солун, Република Гърция
Тел.: 00302310218.847
Е-поща: info@kebe.gr
Интернет страница: www.kebe.gr
Лице за контакти: г-жа Кириаки Цираниду

Междуобщинска Агенция на Западната провинция в Солун „Нефели“

Ул. „Демократиас” № 25, Д.К. Гефирас, 57011 Община Халкидона, Република Гърция
Тел.: 00302310715971
E-поща: info@kek-nefeli.gr
Интернет страница: www.kek-nefeli.gr
Лице за контакт: г-жа Йоанна Гиамали

Районна здравно-осигурителна каса – Смолян

Булевард „България” №7, 4700 Смолян, Република България
Тел.: 0035930167044
E-поща: smolian@nhif.bg
Интернет страница: www.nhif.bg
Лице за контакт: инж. Станислава Кенова

Многопрофилна болница за активно лечение Девин ЕАД

Ул. „Явор” № 3, 4800 Девин, Република България
Тел.: 0035930412511
E-поща: mbal.devin@abv.bg
Интернет страница: www.1.mbal-devin.com
Лице за контакт: д-р Радостина Шилева

Диагностично – консултативен център „Александровска“ ЕООД

Бул. „Свети Георги Софийски” № 1, 1431 София, Република България
Тел.: 00359877912908
E-поща: dkc_alexandrovska@abv.bg
Интернет страница: www.dkc-alexandrovska.com
Лице за контакт: г-жа Никол Михова

За контакти

TOP