сряда, 03 юни 2020 / Published in News and events, Новини и събития
На 26.01.2018 година беше даден официален старт на Проект „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” с акроним „Equal2Health” и реф. №2123 се изпълнява по Втора покана на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 – 2020”. Събитието беше